Přípravná modlitba k jubileu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013

 Rok 2013 je rokem, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Bože, tys poslal našim předkům

svaté Cyrila a Metoděje,

aby jim hlásali evangelium

slovanským jazykem.

Dej, ať i my přijímáme s radsostí

tvé poselství,

řídíme se jím ve své životě

a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.

Amen.

CyMe

Updated: 14. července 2012 — 9:29