Přihláška do náboženství

Údaje zvýrazněné tučně jsou povinné!

Jméno a Příjmení dítěte:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Ve školním roce / bude dítě navštěvovat třídu Základní školy v Hluku.

Je dítě pokřtěno? AnoNe

Bylo dítě u 1. svatého přijímání? AnoNe

Naše dítě navštěvovalo náboženství v těchto třídách:
dosud nenavštěvovalo123456789

Souhlasíme, aby naše dítě navštěvovalo hodiny náboženství ve výše uvedeném školním roce.

Udělujeme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů Římskokatolické farnosti Hluk, jako správci, za účelem vedení evidence účastníku výuky náboženství. Správce se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí straně, vyjma jednotlivých vyučujících, kteří obdrží osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení pro účely vedení docházky a klasifikace. Tyto údaje jsou uchovány po dobu, kdy dítě pravidelně navštěvuje výuku náboženství na ZŠ, nebo dokud písemně svůj souhlas neodvoláte.


Jméno a Příjmení rodiče:

E-mail:

Telefon domů (mobil):

Telefon do zaměstnání:

 

Datum:

Podpis:

Print Friendly, PDF & Email