Pozvánka na festival UNITED 2014

Letošní multižánrový křesťanský festival UNITED 2014 se uskuteční ve Vsetíně 21-23. srpna. 

Program festivalu tvoří společné ranní a večerní duchovní setkání, koncerty, semináře, divadelní představení, filmy a sportovní aktivity. Lze zde využít například službu poradenství nebo místa pro ztišení v modlitbě. To vše je nástrojem, abychom společně ukázali na osobu Ježíše Krista, který nás PROPOJUJE s nebeským Otcem, PROMĚŇUJE naše životy a POVOLÁVÁ nás ke službě druhým.

Minulý ročník předčil očekávání a Festivalu se zúčastnilo 2 800 lidí včetně 350 sloužících a 200 účinkujících. 

Každý ročník má své téma. Pro ten letošní je vybráno téma ZNAMENÍ. Ať si to lidé přiznají nebo ne, každý z nás hledá nějakým způsobem odpovědi na otázky smyslu a cíle svého života. Věříme tomu, že tím nejdůležitějším Znamením od Boha je Ježíš Kristus, k Jeho poznání však vede někdy dlouhá cesta. Je paradoxní, že dnešní mladí lidé jsou často otevřeni různým pověrám, věštění a magii, a hledají tak odpovědi na své životní otázky, ale nevidí znamení Boha v dnešní době. Přejeme si, aby letošní festival UNITED přinesl Znamení těm, kdo hledají.

U14_plakat

Updated: 3. ledna 2015 — 21:16