Obnova bočních oltářů

Přehled úhrad faktur za restaurátorské práce na oltáři Panny Marie a sv. Barbory v kostele sv. Vavřince v Hluku

 

26.3.2012   zálohová fa. na zlacení oltáře P.Marie 139 500 Kč
 – hrazena z farnosti Hluk
13.6.2012   zálohová fa.na zlacení oltáře sv.Barbory 158 700 Kč
 – hrazena z Nadace děti-kultura-sport 50 000 Kč
 – hrazena z farnosti Hluk 108 700 Kč
19.7.2012   konečná fa.za zlacení oltáře P.Marie 139 500 Kč
 – úhrada z příspěvku Města Hluk
27.7.2012   zálohová fa. za restaurování umělých mramorů a soch na oltáři Panny Marie 300 000 Kč
 – úhrada z Ministerstva kultury 65 000 Kč
 – úhrada z dotace Zlínského kraje 80 000 Kč
 – úhrada z farnosti Hluk 155 000 Kč
27.7.2012   zálohová fa. za restaurování umělých mramorů a soch na oltáři sv. Barbory 180 000 Kč
 – úhrada z příspěvku Města Hluk 130 500 Kč
 – úhrada z půjčky z Arcibiskupství 49 500 Kč
27.9.2012   konečná fa. za restaurování umělých mramorů a soch na oltáři Panny Marie 53 000 Kč
 – úhrada z půjčky z Arcibiskupství
27.9.2012   konečná fa.za zlacení oltáře sv.Barbory 158 700 Kč
 – úhrada z půjčky z Arcibiskupství
31.10.2012   konečná fa. za restaurování umělých mramorů a soch na oltáři sv. Barbory 186 000 Kč
 – úhrada z Ministerstva kultury 65 000 Kč
 – úhrada z půjčky z Arcibiskupství 121 000 Kč
Celkem restaurování oltářů P.Marie a sv. Barbory 1 315 400 Kč