Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel

a Dárce života.

Děkujeme ti za život náš

i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme

naše zemřelé a prosíme,

abys je přijal do náruče své lásky.

Ukaž jim své milosrdenství

a promiň jim jejich nedostatky.

Velkoryse je odměň za vše,

co v životě vykonali

dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru

a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ˇař jim svítí,

ať odpočívají ve svatém pokoji.

Amen.

 

Otče náš…

Zdrávas, Maria…

Updated: 29. října 2016 — 19:41