Lucenárium 2.2.2016

V úterý na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti,

které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit.

Updated: 25. ledna 2016 — 20:57