Lucenárium 2. 2. 2015

V pondělí na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti,

které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit.

Updated: 29. ledna 2015 — 23:32