Litanie k Duchu Svatému

 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Za každou prosbou se opakuje: BUĎ VELEBEN

Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.
který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží.
který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího.
který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat.
který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha.
znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.
tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté písmo
který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit.
který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.
hořící ohnisko lásky, nauč mě žít v pokoře a skromnosti.
přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení.
bezedná pokladnice milosti, nauč mě správně využít drahocenný čas.
z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy.
jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkách.
dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.
z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas.
lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
sladký učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi.
milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat.
obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.
který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.
před nímž není nic utajené, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.
který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vynit se z područí těla i ďábla.
který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi.
s Tvou Božskou pomocí nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží, abych mohl umírat jako užitečný sluha. AMEN
Updated: 4. ledna 2015 — 16:54