HLUČANÉ V ŘÍMĚ

Od 6. 5. do 11. 5. 2013 farnost Hluk uspořádala leteckou pouť do srdce Itálie – do Říma. Po příletu na letiště Fiumicino v Římě a následném  přesunu do hotelu  čekal poutníky  bohatý program.

    

V den příletu odpoledne jsme absolvovali výstup na kopuli baziliky sv. Petra ve Vatikánu, odkud jsme si prohlédli krásy Vatikánu i celého Říma. Po sestoupení z kopule jsme zavítali do baziliky sv.Petra.

      Druhý den jsme navštívili mimo jiné baziliku Panny Marie Sněžné, baziliku v Lateráně, Koloseum, ale také jsme v rámci oslav 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu navštívili baziliku sv. Praxedy, u které pobývali Cyril s Metodějem, když přišli do Říma r. 867. Také jsme si prohlédli baziliku sv. Klementa, ve které se nachází hrob sv. Cyrila, který zemřel v Římě 14. 2. 869. V tento den jsme navštívili i kostel sv. Marcelína a Petra, který je od r. 2012  titulárním kostelem kardinála Dominika Duky. Předposlední zastávkou byla bazilika sv. Kříže Jeruzalémského, ve které jsou ostatky sv. Kříže z Jeruzaléma. Tato bazilika je titulárním kostelem druhého českého kardinála Miloslava Vlka. Vrcholem druhého dne poutě byla návštěva baziliky sv. Vavřince za hradbami, kde odpočívají ostatky sv. Vavřince,  jáhna,  patrona  naší farnosti i našeho hluckého kostela. V letošním roce si připomeneme 1 755 let od jeho mučednické smrti.

     Ve středu 8. května dopoledne jsme se účastnili generální audience s novým papežem Františkem na svatopetrském náměstí, kde tentokrát bylo přítomno 100 000 poutníků z různých zemí světa. Naši poutníci přišli na audienci i s českou vlajkou. Papež František před požehnáním zdůraznil všem poutníkům tato slova:  „Máme naslouchat Duchu svatému, který je v nás, a slyšet ho. Co nám říká? Že Bůh je dobrý, že Bůh je Otec, že nás Bůh má rád a že nám vždycky odpustí. Naslouchejme Duchu svatému.“ Pak Petrův nástupce všem požehnal.

    Během středečního odpoledne jsme navštívili baziliku sv. Pavla za hradbami a opatství „Tre Fontane“.

     Čtvrtý den poutě naše kroky vedly po dalších významných církevních a historických místech Říma. Navštívili jsme nejkrásnější náměstí v Římě – Piazza Navona, na kterém jsou tři různé fontány a kostel sv. Anežky Římské. Dále jsme si prohlédli nádherné kostely Il Gesú a Sv. Ignáce, Sv. Ondřeje v údolí a Panny Marie sopra Minerva. Dál jsme doputovali ke starobylému Pantheonu, nejstaršímu chrámu, pocházejícím z roku 123. Poledne jsme strávili na benátském náměstí, kde jsme si prohlédli baziliku Panny Marie Ara Coeli, Kapitolské náměstí, pomník Viktora Emanuella a další památky v tomto okolí. Po odpolední pauze jsme pokračovali k bazilice 12 apoštolů a ke známé fontáně di Trevi. Přes Španělské náměstí se známými španělskými schody jsme přišli na Piazza del Popolo.

     Poslední den pobytu v Římě jsme se ještě  jednou  vrátili do baziliky sv. Petra, kde jsme sestoupili do krypty a navštívili hrob sv. Petra a poklonili se ostatkům českého kardinála Josefa Berana. Někteří také nahlédli do nádherné sakristie v této bazilice. Dále naše kroky vedly do Vatikánských muzeí, kde jsme si už po skupinkách  prohlédli jednotlivé sály a prohlídku jsme završili návštěvou Sixtínské kaple. Ještě odpoledne pak někteří v rámci fakultativního výletu navštívili městskou část Zatibeří, kde jsme viděli nejstarší mariánskou baziliku Panny Marie v Zatibeří a nejstarší kostel v Římě – sv. Františka na břehu. Den jsme zakončili návštěvou baziliky sv. Cecílie, patronky hudby, kde odpočívají její ostatky.

     V sobotu 11. 5. jsme toto věčné město opustili s krásnými, nezapomenutelnými zážitky.

Jménem všech poutníků i touto cestou v článku děkujeme našemu průvodci O. Jaroslavu Kapušovi.

  

 poutníci z hlucké farnosti

 

Updated: 24. května 2013 — 13:04