Bohoslužby o Velikonocích v Hluku

Zelený čtvrtek 29. března 2018 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií

Velký pátek 30. března 2018 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady

Bílá sobota 31. března 2018 8 – 17 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie

Neděle Zmrtvýchvstání 1. dubna 2018: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Updated: 18. března 2018 — 22:14