Biřmování v Hluku

  duch-bigV neděli 25. září 2016 při mši sv. v 10:30 hodin v kostele sv. Vavřince v Hluku udělí otec arcibiskup Jan Graubner svátost biřmování 31 biřmovancům. Modlíme se, aby Duch svatý v nich mocně zapůsobil svou silou.