Adorační den farnosti

Pondělí 14. března 2016 je v naší farnosti adoračním dnem. Od 9.30 do 17.30 hodin bude vystavena Eucharistie k adoraci, kterou povedou jednotlivá modlitební společenství z farnosti. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním a mší svatou v 17.30 hodin. Zveme Vás do farního kostela k této vyjímečné možnosti modlitby před Eucharistií.

Updated: 29. února 2016 — 10:08