14. března – Adorační den

Ve čtvrtek 14. března 2013 proběhne adorační den.

PROGRAM:

8,00 – Růženec světla

8,30 – Mše svatá po ní modlitba ranní chvály

9,30 – Adorace – Společenství živého růžence – pí. Trýsková

10,30 – Adorace – Společenství živého růžence – pí. Hrdinová

11,30 – Adorace – Společenství živého růžence – pí. Polášková

12,30 – Adorace – Společenství živého růžence – pí. Pavelková

13,30 – Adorace – Fatimský apoštolát a matice Svatoantonínská – p. Dohnal

14,30 – Adorace – Modlitební společenství I. a uklízečky – pí. Kopřivová

15,30 – Adorace – Společenství matek – pí. Ryšková

16,30 – Adorace – Biřmovanci

17,30 – Adorace – Modlitební společenství II. – p. Elsner

18,30 – Adorace – Ministranti s o. Jaroslavem