1. svaté přijímání a boží tělo

V neděli 22.6.2014 při mši sv. v 10.00 hodin přistoupí k 1. sv. přijímání 21 dětí z hlucké farnosti. Po této mši sv. bude tzv. božítělový průvod kolem kostela, a to se čtyřmi zastaveními.