První svaté přijímání dětí

   V neděli 5.6. 2016 při mši sv. v 10.30 hodin přistoupí k 1. svatému přijímání 27 dětí z naší farnosti. Děti při této slavnosti budou společně obnovovat křestní slib, který při jejich křtu vyslovili jejich rodiče. Děti i jejich rodiny chceme provázet v tento den zvlášť svými modlitbami.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První svaté přijímání dětí

Božítělový průvod

    V neděli 29.5. po mši sv., která mimořádně začne už v 10.00 hodin, se uskuteční tzv. božítělový průvod se dvěma oltáři: v Domově pro seniory a na náměstí před pomníkem z 2. světové války. Přijďte s námi uctít Pána Ježíše v eucharistii a poděkovat mu za jeho živou přítomnost mezi námi.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Božítělový průvod

Oslava Dne matek

V neděli 15. května 2016 v 15:00 hodin bude v kostele sv. Vavřince v Hluku májová pobožnost s pantomimickým představením Archa Noemova. Vystoupení je určeno pro naše rodiny při příležitosti oslavy Dne matek. Děti z farnosti zahrají  scénku  pod  vedením herců  paní Jany Ungerové a pana Václava Dostála, kterou se naučily během sobotního mini kurzu pantomimy. Po ukončení zveme všechny zúčastněné do pastoračního domu na malé pohoštění.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oslava Dne matek

Farní pouť na Velehrad

   V neděli 17. dubna 2016 pořádá farnost Hluk pouť na Velehrad v rámci Svatého roku milosrdenství. Při příchodu na Velehrad projdeme Svatou branou basiliky, abychom pak prožili společně mši sv. určenou především pro naši farnost, a která tam začíná v 15:00 hodin. Zveme všechny farníky k účasti.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní pouť na Velehrad

Bílá sobota 2016

Kostel je otevřen od 8.00 hodin do 17.00 hodin k tiché adoraci.

Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání začíná v 19.00 hodin.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bílá sobota 2016

Velký pátek 2016

Pobožnost křížové cesty v 15 hodin.

Velkopáteční obřady v 17.30 hodin.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký pátek 2016

Adorační den farnosti

Pondělí 14. března 2016 je v naší farnosti adoračním dnem. Od 9.30 do 17.30 hodin bude vystavena Eucharistie k adoraci, kterou povedou jednotlivá modlitební společenství z farnosti. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním a mší svatou v 17.30 hodin. Zveme Vás do farního kostela k této vyjímečné možnosti modlitby před Eucharistií.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adorační den farnosti

Lucenárium 2.2.2016

V úterý na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti,

které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lucenárium 2.2.2016

Adventní koncert

V sobotu 19.12.2015 v 18.00 hodin bude v kostele sv. Vavřince Adventní koncert. Účinkují: Jakub Hrubý, baryton; Jan Thuri, hoboj; Petr Hostinský, varhany.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní koncert

Roráty 2015

  Od úterý 1.12. až do úterý 22.12.2015 budou ve farním kostele sv. Vavřince v adventní době RORÁTY zaměřené především na školní děti. Rorátní mše sv. bude každé úterý a sobotu a bude začínat vždy ráno v 6.45 hodin.

Děti, jste srdečně zvány na letošní roráty. Nezapomeňte si přinést sebou lampičky k obětnímu průvodu. Po mši sv. bude pro děti připravena v pastoračním domě snídaně.

Rubriky: Obecné | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roráty 2015